Magisz
Főlap | Elérhetőség | Oldaltérkép
In English Magyarul

"Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési, alkalmazási eredmények disszeminációja"

TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-0004

2009. október 1. - 2011. november 30.

Projekt leírás

A Magyar Agrárinformatikai Szövetség az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjában az "Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési alkalmazási eredmények disszeminációja" projektet valósítja meg.


Célkitűzések:

  • Tudományos portál fejlesztése a felsőoktatásban keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztésére, megismertetésére információs portál működtetésével.
  • Agrárinformatika (Információ technológia az agrár szektorban) című elektronikus folyóirat megalapítása.
  • Kutatási eredmények publikálása, könyvek megjelentetése agrár-informatika témakörökben.
  • Tudományos nemzetközi konferenciák, hazai rendezvények szervezése.
  • Hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkájának támogatása.

 

A tudományos portál lehetőséget biztosít a felsőoktatásban keletkezett kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztésére, megismertetésére. Tagjai és a területen dolgozó oktatók, kutatók, szakemberek számára biztosítja a szakmai életben való aktív részvételt. Szolgáltatásokat nyújt egyéni és jogi tagok, valamint az érdeklődők részére.

Az elektronikus folyóirat jelentős hiánypótló szerepével, a szakterület számára fontos közvetítő médiumként az új tudományos eredmények disszeminációja révén e fontos innovatív feladattal új szolgáltatást nyújt a tagok és más szakmai szervezetek és gazdasági vállalkozások részére. A szakterület számára hiánypótló magyar/angol nyelvű folyóirat, amely segíteni szándékozik a fejlett információtechnológiák agrárgazdasági alkalmazásának területén folyó kutatások eredményeinek publikálását, azok hasznosítását, hasznosulását szolgáló disszeminációját, az ágazat innovációs képességének javítását.

Az agrárinformatikai tanulmányok a témakörben elért kutatási eredmények publikálásával segíti az informatikai tájékozottság növelését. Segíti az agárinformatikai szakemberek tájékozódását. A szakterületen tevékenykedő oktatók/kutatók számára kutatási eredményeik megjelentetésére nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Mivel általában a publikálási költségforrások meglehetősen korlátozottak, az angol nyelvű források nem tartalmaznak hazai környezetre vonatkozó kutatási eredményeket, ezért az oktatók/kutatók, PhD kutatások eredményeinek közzététele, publikálása tanulmánykötetekben hasznos lehetőséget biztosít.

A tudományos nemzetközi konferenciák, hazai rendezvények szervezésével fejleszti, elősegíti a hazai non-profit és vállalkozói szféra szakembereinek tapasztalatcseréjét, nemzetközi kapcsolatok fejlődését. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elmúlt 10 éves tevékenysége során rendszeresen szervezett hazai konferenciákat, valamint társszervezőként több rendezvény előkészítésében és lebonyolításában vett részt. A hazai szakemberek és a szakma támogatását, lehetőségeinek javítását a nemzetközi konferenciák magyarországi megrendezését javítani kívánja a projekt.

A hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkájának támogatását pályázatok kiírásával, díjak alapításával és odaítélésével segíti. A tehetséggondozás támogatására országos és helyi rendezvények szervezését támogatja. A szervezet immár öt éve ír ki diploma/szakdolgozat és TDK dolgozat pályázatokat. Ma már egyre több dolgozat születik olyan témakörben, melyek az informatika agrárgazdaságbeli alkalmazások különböző területivel foglalkoznak. Az egyesület tevékenységének kibovítése e területre három szempontból fontos. 1. Ösztönözi a színvonalas kutatómunkák végzését. 2. Lehetőséget biztosít a fiatal kutatók (PhD hallgatók) szakmai elismerésére. 3. A tudományos eredmények szélesebb körű megismertetését biztosítja.

Felhívások